Qui som?

La botigueta

La botigueta és una iniciativa del departament de comerç de l'institut de Sant Feliu de Guíxols per millorar l'aprenentatge dels alumnes de comerç. La finalitat és proporcionar un entorn de treball pràctic on aplicar els coneixements teòrics adquirits a classe.

La botigueta disposa d'un espai físic on realitza les vendes dins del centre educatiu, i també d'un lloc web on realitza les pràctiques online.

Adncomercial

Amb la voluntat d'incrementar la presència digital, el departament de comerç va crear la marca adncomercial.

Actualment la marca adncomercial dóna aixopluc a diferents iniciatives digitals. Entre d'altres una pàgina web, un compte d'instagram i cobertura a la botiga virtual de "La botigueta".

Per més informació: http://adncomercial.cat/

Departament de comerç

El curs 2015-16 l'institut de Sant Feliu de Guíxols va iniciar els cursos de formació professional de grau mig d'Activitats Comercials i de grau superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials.

El curs 2017-18 es va crear el departament de comerç per gestionar més eficaçment els cicles de la família de comerç.

Actualment el departament de comerç està compost per 7 professors.

Per més informació: http://adncomercial.cat/professors/

Institut de Sant Feliu de Guíxols

L'institut de Sant Feliu de Guíxols oferta 9 cicles de formació professional de diferents famílies: administratiu, comerç, electricitat, estètica, educació infantil i manteniment de vaixells.

També ofereix Batxillerat i ESO

Per més informació: http://agora.xtec.cat/iessantfeliu/